LOVILCI OLJ IN MAŠČOB

Lovilec olj in maščob se uporablja v industrijski in gostinski panogi, kjer obstaja nevarnost, da  v okolje odtečejo maščobe in olja. Uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, avtopralnicah, črpalkah, …

Na voljo so betonski lovilci velikost od 4.500 l do 20.000 l in pretokom 3 l/s do 30 l/s.

OPCIJA:

  • by-pass
  • koalescentni filter
SLIKA AVTOPRAVLNICA
SLIKA RESTAVRACIJA

Za več informacij in pripravo ponudbe nas kontaktirajte