Čistilne naprave od 200 PE do 2.000 PE

KAJ JE AIROXY in kako deluje?

Nabor čistilnih naprav Airoxy® je idealen za čiščenje odpadnih vod iz malih in srednjih skupnosti (vasi, hoteli, stanovanjska naselja, večstanovanjske zgradbe, šole, pisarne, kampi, …), ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje.

Sistem za čiščenje odpadnih voda iz skupnosti mora biti: preprost, poceni, enostaven za vzdrževanje, manj občutljiv na spremembe v hidravličnih in organskih obremenitvah.

Airoxy ® je intenzivna čistilna naprava, ki je izdelana, da
izpolnjuje vse zahteve ter zagotavlja visok učinek čiščenja.

Airoxy® predela odpadno vodo tako kvalitetno, da jo lahko očiščeno skladno z lokalnimi standardi in predpisi spustimo nazaj v naravo.

Biološka čistilna naprava deluje na principu aktivacije blata po tehnologiji SBR (Sekvenčni biološki reaktor).

Z vpihovanjem zraka v biološki reaktor, dosežemo mešanje odpadne vode ter hranjenje bakterij z kisikom, ki se gibljejo prosto v odpadni vodi. Te bakterije omogočijo predelavo organskih snovi.
Za razliko od konvencionalnih postopkov z aktivnim blatom je SBR proces z aktivnim blatom, v katerem se izvedejo tri operacije ( usedanje, čiščenje in praznenje) sekvenčno v enem bazenu.

KAKO DELUJE AIROXY?

1) Polnjenje zadrževalnega bazena

 

Zadrževalni bazen regulira dotok v reaktor SBR. Njegova kapaciteta omogoča pritok vode po stopnji usedanja in praznenja.

Opremljen je z nastavljivo tlačno črpalko glede na dotok.

2) Polnjenje in aktivacija SBR reaktorja

 

Voda iz zadrževalnega bazena se prečrpa v reaktor.

Med polnjenjem puhalo zraka dovaja kisik v reaktor, prav tako pa omogoča mešanje vode, prilagojeno glede na stopnjo onesnaženja.

3) Stabilizacija blata

 

Ko je reaktor poln, nivojska sonda prekine fazo aktivacije, prične se faza usedanja nastalega biološkega blata. V tej fazi v reaktor ne prihaja onesnažena voda, ki je shranjena v zadrževalnem bazenu. Ob izklopu prezračevanja se voda umiri in nastopi usedanje nastalega biološkega blata. Očiščena voda se loči od blata, ki se usede na dno bazena.

4) Odstranitev očiščene vode

 

Očiščena voda se izprazni preko plavajoče cevi, ki zagotavlja črpanje tik pod površino. Očiščena voda se lahko odvede nazaj v naravo.

5) Praznenje odpadnega blata

 

Da bi ohranili optimalno stopnjo biološke mase v reaktorju, je potrebno periodično odstraniti goščo sedimentiranega blata iz reaktorja.
S črpalko, ki je nameščena na dnu reaktorja prečrpamo goščo v zalogovnik blata. Blato se usede na dno, preostali del pa se z recirkulacijo vrne v reaktor

Zahtevajte ponudbo

POMEMBNE LASTNOSTI IN KONKURENČNE
PREDNOSTI

Enostavna vgradnja:

 • Majhna potrebna površina.
 • na različne pogoje prilagodljiva vgradnja: podzemna ali delno vkopana
 • Montažni betonski elementi z različnimi možnostmi postavitve.
 • Preprosta vključitev v obstoječ kanalizacijski sistem: polnjenje reaktorja s črpanjem, visoka kota odtoka, itd.
 • Neobčutljivost na zmrzal: podzemni bazeni.

 

Prilagodljivost obratovanja:

 • Sposobnost prilagajanja čiščenja in ciklov vpihovanja glede na nihanja onesnaženosti dotoka.
 • Zadrževalni bazen zmanjša vplive nihanja dotoka, ter zagotavlja ustrezen čas mirovanja.
 • Vgrajena črpalka za praznenje zadrževalnega bazena.
 • Omogoča začasne preobremenitve.

Vpliv na okolje:

 • Naprava je vgrajena pod zemljo in ni vidna.
 • Nizka raven hrupa: puhalo v zaprtem prostoru.
 • Brez smradu: proces brez anaerobne faze.

 

Stroški delovanja:

 • Zanesljivost elektromehanske opreme.
 • Optimizirana energetska učinkovitost.
 • Samodejni monitoring procesa z samodejnim upravljanjem.

 

Možnosti-opcije:

 • Modul za daljinsko upravljanje, daljinski nadzor in prenos alarmov: SMS in e-mail.
 • Sistem izpiranja preprečuje morebitno zamašitev črpalk in cevi.
 • Sonda za merjenje raztopljenega kisika: optimalna dobava kisika, zmanjša mehansko obrabo puhala, zmanjša porabo energije.

TIPSKE NAPRAVE AIROXY

tabela airproxy

Za več informacij in pripravo ponudbe nas kontaktirajte